De klassiske undervisningsplansjene
Alger-sopp-moser

Hovedside

alger_formering.jpg (32715 byte) alger_formering2.jpg (31359 byte) mose_formering.jpg (46311 byte) moser.jpg (46098 byte) gjersopp.jpg (33768 byte) muggsopp.jpg (34732 byte) sopp_formering.jpg (43744 byte)
Alger-formering Alger-formering Mose-formering Mose-formering Gjærsopp Muggsopp Sopp-formering
polypp_hydra.jpg (32765 byte) moser2.jpg (71497 byte) skivesoppen.jpg (28680 byte) pigg_og_rorsopp.jpg (25708 byte) sopp_morkel.jpg (38369 byte) sopp_troffel.jpg (37661 byte) sopp7.jpg (42193 byte)
Polypp-Hydra Moser Skivesoppen Rørsopp-piggsopp Morkel Trøffel Sopper
fluesopp.jpg (46627 byte) sopp4.jpg (52253 byte) sopp1.jpg (46965 byte) sopp2.jpg (51386 byte) sopper5.jpg (43922 byte) sopp3.jpg (51915 byte) sopper6.jpg (47458 byte)
Rød fluesopp Sopper Sopper Sopper Sopper Sopper Sopper

Oppdatert 19.12.02