De klassiske undervisningsplansjene
Botanikk - planter

Hovedside

balderbraa_prestekrage.jpg (44430 byte) blaaveis2.jpg (41511 byte) bringeber.jpg (47453 byte) burot.jpg (63580 byte) bokhvete_jordroyk.jpg (47008 byte) dyller.jpg (40856 byte) geiterams.jpg (61897 byte)
Balderbrå - prestekrage Blåveis Bringebær Burot Bokhvete - jordrøyk Dyller Geitrams
meldestokk.jpg (44238 byte) kveke.jpg (39463 byte) glattfaks_loddenfaks.jpg (48116 byte) gress.jpg (45483 byte) gress3.jpg (43352 byte) gul_gaaseblom.jpg (42671 byte) hestehov.jpg (34086 byte)
Meldestokk Kveke Glattfaks - loddenfaks Gress Gress Gul gåseblom Hestehov
hoymol.jpg (61999 byte) hundekjeks.jpg (48634 byte) jonsokblom.jpg (47302 byte) jordber.jpg (42384 byte) myrtistel.jpg (50297 byte) krusetistel.jpg (50874 byte) kornblomst_klinte.jpg (58856 byte)
Høymol Hundekjeks Hvit- og rød jonsokblom Jordbær Myrtistel Krustistel Kornblomst - klinte
rodklover.jpg (44708 byte) soleier.jpg (48234 byte) svimling_floghavre.jpg (42571 byte) rugfaks.jpg (44878 byte) ugrasklokke.jpg (42144 byte) vill_bokhvete.jpg (39708 byte) vindeslirekne_klengemaure.jpg (47078 byte)
Rødkløver Soleier Svimling - floghavre Rugfaks Ugrasklokke Vill bokhvete Vindelslirekne - klengemaure
vinterkarse.jpg (37872 byte) aakerdylle.jpg (43361 byte) russekaal.jpg (52828 byte) skvallerkaal.jpg (49976 byte) aakersnelle.jpg (57210 byte) soleie2.jpg (34492 byte) aakersvinerot.jpg (40097 byte)
Vinterkarse Åkerdylle Russekål Skvallerkål Åkersnelle Soleie Åkersvinerot
aakertistel.jpg (51762 byte) aakervindel.jpg (47838 byte) nyperose.jpg (42676 byte)            
Åkertistel Åkervindel Nyperose        
forglemmeiei_krokhals.jpg (53256 byte) gjetertaske_mfl.jpg (56405 byte) linbendel_vassarv.jpg (68011 byte) lovetann2.jpg (50337 byte) kurvplanter.jpg (58449 byte) korn.jpg (59480 byte) storengkall_stemorsblomst_follblom.jpg (59132 byte)
Forglemmegei - krokhals Gjetertaske m.fl. Linbendel - vassarv Løvetann Kurvplanter Korn Storengkall - stemorsblomst.
rodtvetann_guldaa_kvassdaa.jpg (47939 byte) soleiehov_vaarkaal.jpg (44995 byte) syre.jpg (71283 byte) aakermynte.jpg (56658 byte) aakersennep_aakerkaal_aakerreddik.jpg (70117 byte) aakersvineblom_klistersvineblom.jpg (65691 byte) aakervortemelk_rodt_honsegr.jpg (56346 byte)
Rødtvetann - guldå - kvassdå Soleiehov - vårkål Syrer Åkermynte Åkersennep - åkerkål Åker- og klistersvineblomst Vortemelk - hønsegras
baer.jpg (44510 byte) blaaklokke.jpg (50478 byte) dauvnesle_engsalvie.jpg (40491 byte) erteplanten.jpg (43964 byte) gress2.jpg (41469 byte) gress-2.jpg (48195 byte) hagebonne_rodklover.jpg (45994 byte)
Bær Blåklokke Dauvnesle - engsalvie Erteplanten Gress Gress Hagebønne - rødkløver
hagenellik_lin.jpg (54040 byte) hvete-havre.jpg (53116 byte) jordber_kirseber.jpg (41634 byte) knopper.jpg (44225 byte) kubjolle_engsolei.jpg (43670 byte) leppeblomst.jpg (41028 byte) lovetann.jpg (48104 byte)
Hagenellik - lin Hvete - havre Jordbær - kirsebær Knopper Kubjølle - engsoleie Leppeblomsten Løvetann
lovetann3.jpg (53861 byte) marihand_snoklokke.jpg (34313 byte) rug.jpg (45398 byte) sikory_tusenfryd.jpg (41300 byte) sisselrot.jpg (50760 byte) sisselrot2.jpg (46404 byte) skarntyde_gulrot.jpg (49192 byte)
Løvetann Marihand - snøklokke Rug Sikory - tusenfryd Sisselrot Sisselrot Skarntyde - gulrot
soleie.jpg (37578 byte) solsikke.jpg (54424 byte) stemorsblomst.jpg (51409 byte) aakerkaal-l.jpg (41546 byte) vaarblomster.jpg (49483 byte) blandingsskog.jpg (71392 byte) planter_lovskog3.jpg (72194 byte)
Soleie Solsikke Stemorsblomst Åkerkål Vårblomster Blandingsskog Løvskog
planter_hogmyr.jpg (61091 byte) blaaveis.jpg (49850 byte) fjellplanter.jpg (70430 byte) hostblomster.jpg (67874 byte) hostplanter.jpg (76808 byte) sommerblomster.jpg (73982 byte) myr.jpg (58064 byte)
Høgmyr Blåveisskog Fjellplanter Høstblomster Høstplanter Sommerblomster Myr
innsjo_naeringsrik.jpg (61147 byte) planter_tjern_naringsrik.jpg (54116 byte) planter_strandplanter.jpg (70113 byte) planter_barskog.jpg (64835 byte) vannplanter.jpg (51378 byte) planter_lauvskog.jpg (61334 byte) planter_skogstjern.jpg (50813 byte)
Næringsrik innsjø Næringsrik innsjø Strandplanter Planter barskog Vannplanter Planter løvskog Planter skogstjern
planter_strand2.jpg (58634 byte)            
Strandplanter               

Oppdatert 07.01.03