De klassiske undervisningsplansjene
Engelskfaget

Hovedside

country.jpg (64806 byte) mealtime.jpg (56253 byte) port.jpg (57954 byte) school.jpg (54541 byte) railwaystation.jpg (66562 byte) seaside.jpg (50937 byte) street.jpg (61820 byte)
Country Mealtime Port School Railwaystation Seaside Street 1
map_london.jpg (58476 byte) map_london2.jpg (79563 byte) picnic.jpg (59992 byte) postbox.jpg (49721 byte) sewing.jpg (47457 byte) seaside2.jpg (56304 byte) street2.jpg (60452 byte)
London-map 1 London-map 2 Picnic Postbox Sewing Seaside Street 2
baking.jpg (53795 byte) carpenting.jpg (52080 byte) dressing.jpg (51515 byte) farm.jpg (59399 byte) gardenwork.jpg (59355 byte) grocery2.jpg (62319 byte)  
Baking Carpenting Clothing Farm Gardenwork Grocery  
baker.jpg (60524 byte) bicycle.jpg (62800 byte) at_home.jpg (56260 byte) playing_dog.jpg (64803 byte) painting.jpg (51084 byte) milkman.jpg (62484 byte) clothwashing.jpg (59906 byte)
Baker Bicycle At home Playing Painting Milkman Washing
christmas.jpg (65586 byte) carwash.jpg (55037 byte) toys.jpg (56511 byte) grocery.jpg (65704 byte) butcher.jpg (69114 byte)    
Christmas Washing car Toys Grocery Butcher    

Oppdatert 19.12.02