De klassiske undervisningsplansjene
Fugler

Hovedside

rovfuglenebb.jpg (56139 byte) fugler_fot2.jpg (52954 byte) fugler_fot3.jpg (50869 byte) fugler_fot4.jpg (58669 byte) fugler_fot5.jpg (52254 byte) fugler_fot6.jpg (52549 byte) fugler_fot.jpg (53454 byte)
Fot - nebb 1 Fot - nebb 2 Fot - nebb 3 Fot - nebb 4 Fot - nebb 5 Fot - nebb 6 Fot - nebb 7
fugl_anatomi.jpg (58602 byte) fuglen.jpg (39351 byte) hone_open.jpg (50578 byte) ender.jpg (57700 byte) fugl_aerfugl.jpg (38753 byte) fugl_stokkand.jpg (44068 byte) fugl_ender2.jpg (57308 byte)
Fuglen Fuglen Høne Ender Ærfugl Stokkand Krikkand - stokkand
fugl_havelle.jpg (51881 byte) fugl_laksand.jpg (33736 byte) fugl_ender1.jpg (45386 byte) fugl_gjess.jpg (60150 byte) fugl_graagaas.jpg (50987 byte) fugl_graagaas2.jpg (54523 byte) fugl_maaker2.jpg (58758 byte)
Havelle Laksand Kvinand Gås Grågås Grågås Måker - terner
fugl_maaker.jpg (43576 byte) fugl_terne.jpg (37812 byte) fugl_tjeld.jpg (38127 byte) fugl_vaderen.jpg (46836 byte) fugl_stork.jpg (43011 byte) fugl_stork2.jpg (49628 byte) fugl_rugde.jpg (57467 byte)
Fiske- sildemåke Terne Vadere Vaderen Stork Stork Rugde
fugl_struts.jpg (44952 byte) fugl_struts2.jpg (45450 byte) fugl_sothone-toppdykker.jpg (70700 byte) fugl_traner.jpg (49109 byte) fugl_knoppsvaner.jpg (44080 byte) fugl_svaner.jpg (56362 byte) fugl_hegrer.jpg (58475 byte)
Struts Strutsen Sothøne - dykker Traner Knoppsvane Svane Hegre
fugl_hane3.jpg (70805 byte) fugl_hane2.jpg (62792 byte) fugler_hons.jpg (46251 byte) fugl_hons.jpg (51830 byte) fugl_hons2.jpg (65130 byte) fugl_jerpe.jpg (59002 byte) fugl_vaktel-rapphons.jpg (57619 byte)
Hane Hane Høns Høns Høns Jerpe Vaktel - rapphøns
fugl_ryper.jpg (44264 byte) fugl_tiur.jpg (61384 byte) fugl_orrfugl.jpg (63720 byte) fugl_fasan.jpg (60009 byte) fugler-vipe-bekkasin.jpg (64285 byte) fugl_duer.jpg (70061 byte) fugl_ravn.jpg (43066 byte)
Ryper Tiur Orrfugl Fasan Vipe - bekkasin Skogdue Ravn
fugler_ravn.jpg (46312 byte) fugl_ravn2.jpg (58130 byte) fugler_krakefugler.jpg (45114 byte) fugl_notteskrike.jpg (70644 byte) fugler-kaie.jpg (54845 byte) fugl_skjare-krake.jpg (43661 byte) fugler-krake-skjere.jpg (63284 byte)
Ravn Ravn Kråkefugler Nøtteskrike Kaie Skjære - kråke Kråke - skjære
spurvefugler.jpg (77302 byte) fugl_troster.jpg (69581 byte) fugler_trost_gjerdesmett.jpg (65184 byte) fugler_dompap_sidensvans.jpg (55820 byte) fugler_lerke_stear_meis.jpg (64434 byte) fugl_spurv.jpg (61368 byte) fugl_korsnebb.jpg (44527 byte)
Spurvefugler Troster Trost - gjerdesmett Dompap - sidensvans Lerke - stær Spurver Korsnebber
fugl_boltit-snosporv.jpg (62554 byte) fugl_linerler.jpg (59684 byte) fugl_meiser.jpg (48797 byte) fugl_svaler.jpg (36373 byte) fugler_svale_spurver.jpg (53962 byte) fugl_gjok_nattravn.jpg (70828 byte) fugl_gjokunge.jpg (73503 byte)
Boltit - snøspurv Linerle - lerke Meiser Svaler Svaler - spurver Gjøk - nattravn Gjøkungen
fugl_honsehauk.jpg (56071 byte) fugler_honsehauk_spurvehauk.jpg (66288 byte) fugl_hubro.jpg (64438 byte) fugl_kattugle.jpg (68752 byte) fugl_kongeorn.jpg (40818 byte) fugl_orn3.jpg (56976 byte) fugl_ugler.jpg (41185 byte)
Hønsehauk Hauker Hubro Kattugle Kongeørn Kongeørn Ugler
fugl_havorn.jpg (62029 byte) snougle.jpg (49715 byte) rovfugler.jpg (46849 byte) fugl_hakkespetter.jpg (60108 byte) fugl_hakkespett.jpg (69596 byte) fugler_fuglebrett.jpg (59066 byte) fugler_vinter.jpg (50962 byte)
Havørn Snøugle Rovfugler Spetter Spetter Fuglebrettet Vinter
fugler_barskog.jpg (63099 byte) fugler_barskog2.jpg (63634 byte) fugler_eng.jpg (61197 byte) fugler_fjell.jpg (65642 byte) fugler_hus2.jpg (58635 byte) fugler_huset.jpg (42993 byte) fugler_sletter.jpg (44385 byte)
Barskogen Barskogen Enga Fjellet Huset Huset Sletter
fugler_lovskog2.jpg (61267 byte) fugler_opent.jpg (57878 byte) fugler_lovskog.jpg (48350 byte) fugler_eksotiske.jpg (39340 byte)      
Løvskog Åpent landskap Løvskog Eksotisk       
paafugler.jpg (55775 byte) fugler_nebb.jpg (41353 byte) fugler_hubro.jpg (48713 byte) fugler_spetter_gjok.jpg (34427 byte) fugler_spove_trane.jpg (38006 byte) fugl_stork3.jpg (59006 byte)  
Påfugl Nebb Hubro Gjøk - spetter Spove - trane Stork  

Oppdatert 07.01.03