De klassiske undervisningsplansjene
Kroppsøving

Hovedside

breast1.jpg (48720 byte) butterfly1.jpg (51984 byte) crawl1.jpg (55890 byte) crawl3.jpg (51395 byte) swimming_training.jpg (67917 byte)
Brystsvømming Butterfly Crawl-rygg Crawl Treningsplan

Oppdatert 19.12.02