De klassiske undervisningsplansjene

Nyheter
Om prosjektet
Hvor bildene kommer fra
Aktuelle pekere

Zoologi

Menneskets anatomi

Pattedyr

Fugler

Fisk

Reptiler

Insekter og andre leddyr

Bløtdyr, pigghuder,
encellede dyr

 

Botanikk

Alger, sopp, moser

Botanikk, faglig

Trær og nytteplanter 

Diverse planter

        

Kristendom

Det Gamle testamentet

Det Nye testamentet

Høytidene - Det Nye testamentet

           

Andre fag

Musikk

Geografi

Samfunnsfag

Historie

Husstell

Engelsk

Norsk

Leseplansjer

Skriftforming

Andre fag/Tema

Kroppsøving 

Oppdragelse

Astronomi

 Trafikk  Årstidene  Fysikk    
 Webansvarlig Terje Høiland
Oppdatert 19.01.08