De klassiske undervisningsplansjene
Insekter og andre leddyr

Hovedside

insekt.jpg (56402 byte) insektet.jpg (78566 byte) insekter2.jpg (69030 byte) insekter.jpg (56103 byte) honningbier.jpg (73542 byte) insekter_skade2.jpg (47255 byte) insekter_skade.jpg (59811 byte)
Insektet Insektet Insektet Insektet Bier Skadeinsekter Skadeinsekter
insekter5.jpg (60070 byte) insekter6.jpg (57268 byte) oldenborre2.jpg (64104 byte) oldenborre.jpg (65012 byte) oldenborre_admiral2.jpg (50480 byte) humler.jpg (61464 byte) kaalsommerfugl.jpg (61001 byte)
Insekter-formering Øyenstikkere Oldenborre Oldenborre Oldenborre Humler Kålsommerfugler
kaalsommerfugler.jpg (71703 byte) maurtue.jpg (83517 byte) maurtue2.jpg (71864 byte) maurtue3.jpg (72637 byte) insekter4.jpg (63239 byte) insekter3.jpg (55147 byte) sommerfugler.jpg (55667 byte)
Kålsommerfugler Maurtue Maurtue Maurtue Insekter Insekter - vann Sommerfugler
bier.jpg (43870 byte) maurtue4.jpg (56171 byte) mygg.jpg (36428 byte) silkespinner.jpg (44623 byte) sommerfugler2.jpg (64614 byte) sommerfugler3.jpg (62366 byte) sommerfugler4.jpg (67735 byte)
Bier Maurtue Mygg Silkespinner Sommerfugler Nattsvermere Nattsvermere
svalestjert.jpg (58668 byte) lus.jpg (70057 byte) korsedderkoppen.jpg (39609 byte) leddyr.jpg (46662 byte) leddyr_edderkopp.jpg (53992 byte) krepsdyr.jpg (53501 byte) krepsdyr2.jpg (40515 byte)
Insekter Lus Korsedderkopp Leddyr Leddyr Leddyr Krepsdyr
kreps.jpg (52989 byte) bendelormen.jpg (40273 byte) bendelorm.jpg (46879 byte) tusenbein.jpg (79628 byte) spolorm.jpg (59620 byte) meitemark.jpg (62148 byte) meitemark2.jpg (48139 byte)
Ferskvannskreps Bendelorm Bendelorm Tusenbein Spolorm Meitemark Meitemark

Oppdatert 07.01.03