Nyheter:

Okt 2008, til skolene: iallefall ikke kaste gamle plansjer, se!

August 2006: Artikkel i forskning.no

Linket fra Wikipedia (nederst.)

April 2006: Det er publisert gamle Leseplansjer (de eldste fra slutten av 1700-tallet), og plansjer for Skrift og Skriftforming. Plansjene er avfotografert i Drammen, innsamlet av Torodd Hagen.

April 2006: Det er stadig flere som spør om å få bruke plansjen i ulike sammenger. Til dette svarer vi:
Hvem kan bruke bildene? Bildene kan brukes fritt. Vi ønsker at følgende oppgis:

Bildene er hentet fra prosjektet "De gamle undervisningsplansjene" ved Senter for pedagogiske tekster, Høgskolen i Vestfold, på http://www-lu.hive.no/plansjer

Juni 2005: Under Historie er det nå publisert plansjer fra Steinalder, Jernalder, Vikingtida og Middelalderen. Plansjene er avfotografert i Drammen, innsamlet av Torodd Hagen.

 

 | Hovedside |