I en tid da så mye dreier seg om levende bilder, data og CD-rom, film og video, er det lett å glemme at bildet som kunnskapsformidler har vært i bruk siden Comenius' tid. Den eldre garde i norsk skole husker sikkert undervisningsplansjene. De som ble hengt opp og som fortalte bibelhistorie og om Jødeland. De som viste skrekkuhyrer fra naturfagpensumet, kuer og hester, insekter og blomster. Som visualiserte Norges-historien og viste oss deler av Norge vi aldri hadde sett.

Senter for pedagogiske tekster ved Høgskolen i Vestfold slår et slag for denne glemte delen av den pedagogiske teksten. Med prosjektet "De klassiske undervisningsplansjene" henter vi fram en kunst- og kulturskatt som daterer seg helt tilbake til ca 1900. Her er de viktigste fagene i den gamle folkeskolen kommet med. Går vi inn i denne kulturskatten, oppdager vi fort at plansjene ikke bare er kultur- og skolehistorie, men faktisk representerer pedagogiske artefakter som kan brukes i skolen, selv i en datateknologisk tid. 

Plansjene i denne oversiktene kommer fra 8 ulike skoler, og det dreier seg til sammen om over 1100 plansjer. Hva som finnes av slikt materiell rundt omkring i landet kan vi bare spekulere i. Dessverre merker vi at skolene har begynt å kvitte seg av med dette materiellet. Kanskje dette nettstedet kan bidra til at man tar vare på noe mer av dette….

Hvem kan bruke bildene? Bildene kan brukes fritt. Vi ønsker at følgende oppgis: Bildene er hentet fra prosjektet "De gamle undervisningsplansjene" ved Senter for pedagogiske tekster, Høgskolen i Vestfold, på http://www-lu.hive.no/plansjer

Ansvarlig for prosjektet er Siri M. Kristensen og Terje Høiland 
Administrativt ansvarlig Finn Stenstad 

Tønsberg desember 2002.

 | Hovedside |