De klassiske undervisningsplansjene
Pattedyr

Hovedside

aper3.jpg (56333 byte) aper.jpg (59965 byte) aper2.jpg (52880 byte) bever.jpg (46849 byte) bjorn.jpg (35011 byte) bjorn2.jpg (49191 byte) bjorn4.jpg (60833 byte)
Aper Aper Primat-utvikling Bever Bjørn 1 Bjørn 2 Bjørn 3
bjorn3.jpg (79626 byte) bjornfamilie.jpg (47264 byte) dromedar.jpg (49668 byte) drovtygger.jpg (37840 byte) dyr_skjelletter.jpg (58960 byte) ekorn.jpg (53647 byte) ekorn2.jpg (52068 byte)
Bjørn 4 Bjørn 5 Dromedar Klovdyr Skjelett Ekorn Ekorn
ekorn_hare.jpg (77658 byte) elefant.jpg (49348 byte) elefant2.jpg (64431 byte) elefanten.jpg (55225 byte) elg.jpg (50990 byte) elg2.jpg (60392 byte) esel.jpg (48611 byte)
Hare - ekorn Elefant-flodhest Elefant Elefant Elg Elg Esel
flaggermusa.jpg (40459 byte) flaggermus.jpg (42375 byte) flaggermus2.jpg (32637 byte) esel-mann2.jpg (49244 byte) flodhest.jpg (47055 byte) gaupe.jpg (35530 byte) gauper.jpg (55471 byte)
Flaggermus Flaggermus - kenguru Flaggermus Esel Flodhest Gaupe Gaupe
geit.jpg (46936 byte) geiter4.jpg (42673 byte) geiter3.jpg (71075 byte) geiter2.jpg (69310 byte) gnagere.jpg (36606 byte) giraffer.jpg (33446 byte) giraff.jpg (38183 byte)
Geit 1 Geit 2 Geit 3 Geit 4 Lemen - bever - rotte Giraff Giraff
gnagere2.jpg (80652 byte) gnagere3.jpg (49774 byte) grevling.jpg (25398 byte) gris1.jpg (63438 byte) griser.jpg (33538 byte) griser2.jpg (59347 byte) hare.jpg (58658 byte)
Gnagere Gnagere Grevling Gris 1 Gris 2 Gris 3 Hare
hest.jpg (54387 byte) hest2.jpg (46520 byte) hest3.jpg (61470 byte) hest4.jpg (51911 byte) hest5.jpg (48420 byte) hjort.jpg (64829 byte) hesten.jpg (39901 byte)
Hest 1 Hest 2 Hest 3 Hest 4 Hest 5 Hjort Hesten
hovdyr.jpg (42445 byte) hund.jpg (49075 byte) hund2.jpg (56522 byte) hund3.jpg (58325 byte) hval.jpg (47753 byte) hvalross1.jpg (48454 byte) hvalross2.jpg (51100 byte)
Villsvin-neshorn Hund 1 Hund 2 Hund 3 Hval Hvalross Hvalross
isbjorn.jpg (49003 byte) jerv.jpg (14761 byte) kamel.jpg (41313 byte) kanin.jpg (37353 byte) kaniner2.jpg (48542 byte) kaniner.jpg (64885 byte) kaninen.jpg (42821 byte)
Isbjørn Jerv Kamel Kaniner Kaniner Kaniner Kaninen
katten.jpg (35745 byte) katt1b.jpg (52632 byte) katt1a.jpg (45196 byte) katter2.jpg (74290 byte) katter3.jpg (62998 byte) kenguru.jpg (59822 byte) kenguru2.jpg (57498 byte)
Katten Katter 1 Katter 2 Katter 3 Katter 4 Kenguru Kenguru
klovdyr.jpg (51453 byte) kyr1.jpg (62715 byte) kyr2.jpg (49546 byte) kyr3.jpg (64633 byte) kyr4.jpg (54078 byte) lemen.jpg (28796 byte) lover.jpg (53383 byte)
Hjortedyr Kyr 1 Kyr 2 Kyr 3 Kyr 4 Lemen Løve 1
lover2.jpg (74272 byte) lover3.jpg (48899 byte) lover4.jpg (49064 byte) muldvarp.jpg (51219 byte) muldvarp2.jpg (68869 byte) mullvarp-flaggermus-l.jpg (26229 byte) maar.jpg (39189 byte)
Løve 2 Løve 3 Løve 4 Muldvarp Muldvarp Muldvarp - flaggermus Mår
nebbdyr_mfl.jpg (45127 byte) neshorn.jpg (38031 byte) oter.jpg (29709 byte) pinnsvin.jpg (39000 byte) pinnsvin2.jpg (73462 byte) pinnsvin3.jpg (49717 byte) maardyr.jpg (52154 byte)
Dovendyr Neshorn Oter Røyskatt - pinnsvin Pinnsvin Pinnsvin Mårdyr
villsvin.jpg (61188 byte) puma.jpg (57736 byte) radyr1.jpg (61917 byte) radyr3.jpg (57688 byte) rein2.jpg (51198 byte) rev.jpg (36257 byte) rev2.jpg (71731 byte)
Villsvin Puma Dådyr Rådyr Rein Rev 1 Rev 2
reven.jpg (61108 byte) rovdyr.jpg (42201 byte) rovdyr2.jpg (45555 byte) rovtenner.jpg (38604 byte) sauer.jpg (68739 byte) sauer1.jpg (79124 byte) sauer2.jpg (79082 byte)
Rev 3 Rovdyr Rovdyr Rovdyr Sau 1 Sau 2 Sau 3
sauer3.jpg (46862 byte) seler.jpg (39423 byte) selhunden.jpg (52776 byte) selhunden_baktekst.jpg (57415 byte) tiger2.jpg (55957 byte) tiger3.jpg (71140 byte) ulv2.jpg (55938 byte)
Sau 4 Sel Sel Bakside selbilde Tiger Tiger Ulv
ulver.jpg (35050 byte) zebra.jpg (54790 byte) sebra.jpg (54445 byte) zebra2.jpg (73533 byte)      
Ulv Sebra 1 Sebra 2 Sebra 3      

Oppdatert 07.01.03