Aktuelle pekere

Plansjer over Tysklands flora

Tønsbergs Blad: Plansjene lever fortsatt

Forskning.no: Stor samling av klassiske plansjer

Svensk nettsted m.a. med informasjon om plansjer og noen av kunstnerne som har malt og tegnet plansjene.

Mellomfagsoppgave "Fra bibelfortelling til fortellende bilde" v/ Siri M. Kristensen. PDF-fil ca 800 Kb. En analyse av narrative trekk i gamle undervisningsplansjer for kristendomsfaget.
Som Word-dokument (ca 900 Kb)

Gamle kart og plansjer. Gave fra Thor Hannevig, 1925 til Tønsberg Sjømannskole.

Mannen fra Oljebjerget. Religiøse oljetrykk og andre folkelige bilder v/ Terje Bodin Larsen 

 

Oppdatert 19.01.2008

 | Hovedside |