De klassiske undervisningsplansjene
Samfunnsfag

Hovedside

alkoholforbruk.jpg (45317 byte) forbruk1939.jpg (30153 byte) hukommelsesforsok.jpg (40968 byte) venstre_hoyre.jpg (66250 byte) garden.jpg (60595 byte) skogbruk.jpg (59403 byte)
Alkoholforbruk Forbruk 1939 Hukommelse Venstre - høyre Bondegården Skogen - nytte
baker.jpg (63457 byte) bokbinder-l.jpg (49736 byte) hovslager.jpg (54304 byte) rokk_vev.jpg (63542 byte) skredder.jpg (33700 byte) skredder2.jpg (61294 byte)
Baker Bokbinder Hovslager Rokk og vev Skredder Skredder
havn.jpg (57218 byte) skomaker.jpg (63070 byte) smed.jpg (55749 byte) snekker.jpg (61717 byte) snekkerverksted.jpg (67712 byte) maler.jpg (52346 byte)
Havna Skomaker Smed Snekker Snekker Maler
fiskere.jpg (46931 byte) tommerkjoring.jpg (50716 byte) kornhost.jpg (60000 byte) slaatten.jpg (47454 byte) lintilbereding.jpg (58810 byte) ploying.jpg (51743 byte)
Fiskere Tømmerkjører Kornhøsting Slåtten Lin - tilbreding Pløying
seter.jpg (31607 byte) geiter_seter.jpg (67736 byte) spinning.jpg (59017 byte) torget.jpg (58329 byte) handelsboden.jpg (65627 byte) hjemme.jpg (48902 byte)
Seter Seter Spinning Torget Handelsboden Hjemmet
hotell.jpg (50590 byte) kontor.jpg (45770 byte) samer_reinsdyr.jpg (64875 byte) samer2.jpg (59386 byte) samer1.jpg (81435 byte) samer3.jpg (48376 byte)
Hotellet Kontoret Samer Samer Samer Samer
hval_fangst.jpg (59046 byte) hvalfangst.jpg (67058 byte) roykstue.jpg (59926 byte)      
Hvalfangst Hvalfangst Røykstue      
barnearbeid.jpg (51907 byte) nokkelbarn.jpg (47565 byte) mobbing.jpg (58134 byte) reise_alene.jpg (48167 byte) fred.jpg (85115 byte) lekeplass.jpg (53036 byte)
Barnearbeid Nøkkelbarn Mobbing Reise alene Utopia Lekeplass
konfirmasjon.jpg (43653 byte) kirke.jpg (57690 byte) funksjonshemmet.jpg (42490 byte) kirkearets_kalender.jpg (69709 byte)    
Konfirmasjon Kirke I rullestol Kirkeåret    

Oppdatert 07.01.03